UBEZPIECZENIE MIESZKANIOWE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Właściciele domów zbyt często nie doceniają niebezpieczeństw, które im zagrażają, szczególnie w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Ponadto budynki i ich instalacje stanowią majątek nieruchomy, który w przypadku nieszczęścia i niewystarczającej gwarancji ubezpieczeniowej, może doprowadzić właściciela do bankructwa. Należy więc dobrze się zastanowić nad kwestiami ubezpieczenia jeszcze przed rozpoczęciem budowy: „aby niebo nie spadło Ci na głowę”!