UBEZPIECZENIE NA WYPADEK HOSPITALIZACJI

Operacja, pilna hospitalizacja, leczenie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile to może kosztować? Chyba, że masz ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji. A ponieważ może się to zdarzyć każdemu, ubezpieczenie to jest absolutną koniecznością.

Hospitalizacja i brak ubezpieczenia to podwójne nieszczęście.

Dzięki ubezpieczeniu na wypadek hospitalizacji możesz spać spokojnie: obejmuje ono ryzyko hospitalizacji na skutek choroby, wypadku i porodu z powikłaniami.

Ile kosztuje leczenie szpitalne [hospitalizacja]? Przykład:

36-letni mężczyzna jest hospitalizowany przez pięćdziesiąt dni po ciężkim wypadku. Kwota, którą musi pokryć sam pacjent to 8 903,44 EUR. Oto  faktura:

 

Koszta Refundacja z funduszu zdrowia („mutuelle”) Wkład własny pacjenta 
pobyt w szpitalu 11.283,95 EUR 2.623,95 EUR
leki  865,27 EUR 822,26 EUR
honoraria lekarskie 8.253,81 EUR 5.457,81 EUR
razem 20.403,05 EUR 8.903,44 EUR

 

Dzięki ubezpieczeniu otrzymujesz zwrot kosztów:

 

  • pełny zwrot kosztów hospitalizacji,
  • bez ograniczeń dotyczących kwoty lub czasu trwania pobytu w szpitalu,
  • tzw. „dzienna hospitalizacja” podlega również ubezpieczeniu,
  • koszty leczenia ambulatoryjnego, które mają bezpośredni związek z przyczyną hospitalizacji podlegają również ubezpieczeniu – na miesiąc przed i 3 miesiące po hospitalizacji,
  • koszty transportu do szpitala w nagłym przypadku,
  • gwarancja „poważne choroby” obejmuje ponad 26 chorób. Niniejsza gwarancja zapewnia zwrot wszystkich wydatków ambulatoryjnych niezbędnych z medycznego punktu widzeni,a a które są bezpośrednio związane z jedną z poważnych chorób,
  • ubezpieczenie działa na całym świecie,
  • twoja umowa „Hospitalizacja” jest umową na całe życie. Ubezpieczony pozostaje członkiem ubezpieczenia tak długo, jak chce. Firma ubezpieczeniowa nie wypowie umowy, jeśli pogorszy się stan zdrowia klienta lub po wypłacie kosztów leczenia,
  • szybki zwrot kosztów,
  • bardzo korzystna stawka i ulgi dla ubezpieczenia całej rodziny