Persoonlijke ongevallen

U bent loontrekkende of zelfstandige? Als zelfstandige heeft u reeds onze 24/24 polis of een verzekering gewaarborgd inkomen? Ofu zoekt een goedkoper alternatief, voor u en uw gezinsleden.

Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen. Wij verzekeren u voor de ongevallen uit het privé-leven.

Waarborgen: u kiest zelf welke waarborgen u wenst.

U kiest eerst één of meerdere hoofdwaarborgen:

• kapitaal bij overlijden;
• kapitaal bij blijvende invaliditeit. een dagvergoedingin geval van tijdelijke werkongeschiktheid of
• een dagvergoeding in geval van hospitalisatie;
• de medische kosten.